Alfa

Alfa

Alfa kursus on nüüdisaja populaarseim ristiusu põhitõdesid tutvustav kursus, mis loodi 20. sajandi lõpus Londonis Holy Trinity Bromptoni anglikaani koguduses. Lühikese aja jooksul on Alfa kursus levinud üle kogu maailma, kursusi peetakse juba rohkem kui 170 riigis. Kokku on sellel kursusel osalenud umbes 18 miljonit inimest üle maailma.

Alfa kursusi korraldatakse pea kõigis kristlikes uskkondades katoliiklastest, luterlastest ja baptistidest kuni nelipühi- ja karismaatiliste kogudusteni.

Alfa kursusi peetakse sageli koolides, vanglates ning isegi ärides. Alfa kursustel õpetatav on kokku võetav 15 loengusse. Kursuse loengud põhinevad Nicky Gumbeli raamatul „Elu küsimused“, Logos 1999.

Iga loeng algab kerge ühise einega, millele järgneb ettekanne, mis keskendub ühele kristliku elu kesksele teemale. Pärast ettekannet jagunevad kursuslased kuni 10-12 liikmelistesse gruppidesse, kus arutletakse kuuldu üle. Väikerühmades püütakse luua meeleolu, kus igaüks võib küsida kõike, kaasa arvatud „rasked“ küsimused.

Kursuse raames korraldatakse ühine väljasõit kuhugi Eestimaa kaunisse paika, kuhu jäädakse paariks päevaks. Väljasõidul käsitletakse kolme teemat, samuti võetakse rohkem aega arutlusteks, suhtlemiseks, meelelahutuseks ja üksteise tundma õppimiseks.

Kui soovid osaleda Alfa kursusel või saada selle kohta rohkem infot, siis palun võta meiega ühendust.

Alfa kursusega seonduvat juhib ja korraldab meie koguduses Janek Pallase, janek.pallase@gmail.com.

Lisainfot leiad ka Alfa kursuse kodulehelt www.alfa.ee ja https://www.facebook.com/eestialfa