Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit

Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liit

Koos on kergem. Kuulume Eesti Evangeelsete ja Vabakoguduste Liitu (www.EEVL.eu), mis koondab endas kristlikke evangeelseid ja vabakogudusi Eestimaal. Hetkel on liidus erinevaid üksikkogudusi üle Eesti.

Meie liit on avatud ka teistele üksikkogudustele Eestimaal. Usume, et üheskoos suudame me rohkem. Jumal ei ole kedagi kutsunud töötama üksi ja eraldi teistest. Me kristlastena vajame üksteist. Jumal on tegemas Eestimaal midagi suurt. Selle “suure” me saame vastu võtta vaid üheskoos. Koos töötates õlg-õla kõrval ja abistades üksteist kõiges. Meid liidab kokku Jeesus Kristus ning meie usutunnistus.

Jumal õnnistagu sind, armas sõber!